Privacyverklaring

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacywet

Privacy verklaring

Privacy verklaring van Schoonheidssalon Ania.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Ania verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Schoonheidssalon Ania, of om andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Ania verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegeven :

Schoonheidssalon Ania, Molenkampspark 5, 7607LD Almelo

De salon is bereikbaar via:

telefoon: 06-41811380

of email: schoonheidssalonania@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Schoonheidssalon Ania met welk doel

2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Telefoonnummer en emailadres

c) Formulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

d) Productgebruik van gegeven behandeling

e) Het afhandelen van uw betaling

2.2. Schoonheidssalon Ania verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a en b) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

* contact over het te maken afspraken en de annulering van afspraken, 

* het reageren op uw vragen of productbestellingen, versturen van nieuwsbrieven.

c) Uw gezondheidsgegevens en huiddiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren.

d) De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.

e) Schoonheidssalon Ania is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst

3. Communicatie via social media.
Wij zijn actief op verschillende platforms op social media, zoals Facebook, Instagram, Youtube. Wanneer u  contact met ons opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak, of voor het bestellen van een product, dan vragen we u in een privé bericht naar uw persoonsgegevens. Zo kunnen we controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn. Als u deelneemt aan onze actie(s) op social media, dan verwerken we uw gegevens om de actie(s) uit te kunnen voeren en u te informeren over de uitslag van de actie. Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze actie(s) uit te kunnen voeren.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Schoonheidssalon Ania is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van SchoonheidssalonAnia terecht kwam via de website van een derde.

5. Niet- persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

6. Informatie verstrekking aan derden:

Schoonheidssalon Ania verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Ania verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

8. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.

De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Schoonheidssalon Ania

via telefoon: 06-41811380 of email: schoonheidssalonania@gmail